Program Rządowy Mój Prąd

Program Rządowy Mój Prąd

Mój Prąd

Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). Wdrożenie programu będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Beneficjenci PROGRAMU MÓJ PRĄD

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, którym przysługuje dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Terminy i formY składania wniosków w Programie Mój Prąd

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie konkursowym.

Termin drugiego naboru od 13.01.2020 r. do 18.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Wnioski należy składać:

  • poprzez formularz udostępniony na portalu GOV.pl
  • formie papierowej na formularzu, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy (dotyczy wniosków składanych przez firmy współpracujące z NFOŚiGW przy realizacji programu)

Więcej intormacji: https://mojprad.gov.pl/


<< POWRÓT